Mateřská škola Řitka

Vítáme Vás na stránkách naší školičky, napište nám >>> Návštěvní kniha

Novinky

D U H O V Á   Š K O L K A


Informace o rekonstrukci střechy mš :
      Od pondělí 19.9.2011 je MŠ zprovozněna na obě třídy.

Hlavní práce mající vliv na statiku a bezpečnost objektu budou ukončeny 16.9.t.r.(tj. v pátek).

Rekonstrukce střechy bude nadále probíhat už za plného provozu MŠ.

 

V případě jakýchkoli dotazů, týkajících se probíhajících prací a bezpečnosti se i nadále obracejte na technic. manažera projektu p.Víta Blechu.

 na tel. čísle 724 787 872.

 

 .


Máme nové webové stránky !!!
>>>  www.ms-ritka.webnode.cz  <<< 

V naší mateřské škole najdete útulné prostředí, při hře s dětmi rozvíjíme :

citový život dětí, iniciativu, tvořivost, výtvarné dovednosti, pracovní návyky, rozumové schopnosti, paměť a řeč. Upevňujeme zdraví, hygienické návyky, společenské chování, kulturu stolování, vytváříme povědomí o zdraví, ekologii a významu přírody pro život člověka.

Hlavním cílem naší mateřské školy je poskytovat dětem odbornou péči s podnětným a obsahově bohatým programem, zaměřeným především na samostatnost, sebevyjádření, získání vzdělávacích dovedností a poznávání hravou nenásilnou formou, sociální výchovu a rozvoj intelektu a řeči. Od školního roku 2001/2002 jsme se zaměřili na seznámení dětí se škodlivým působením omamných látek a drog - zahrnutím pohádek a příběhů, sledování "protidrogových" večerníčků, divadelní scénky s maňásky.

Vzdělávací program je uskutečňován formou spontánních, řízených, relaxačních i odpočinkových činností, též využíváme koncentrační program pro děti s odloženou školní docházkou. Mezi nadstandartní aktivity, které škola poskytuje za úplatu patří :předplavecká výuka, seznámení s anglickým jazykem, divadelní představení, výlety a zábavná odpoledne.

Naši mateřskou školu mohou navštěvovat všechny děti ve věku od 3-6 let, jejichž rodiče projeví zájem o náš vzdělávací program.

 
Powered by Ondřej Šmejkal 2006