Mateřská škola Řitka

Vítáme Vás na stránkách naší školičky, napište nám >>> Návštěvní kniha

Organizace dne

1.       třída

 

6.15 – 7.15                       Scházení dětí v jedné třídě

 

7.15 – 8.30                     Hry a činnost podle volby dětí, smyslové hry,  

                               individuální péče se spec. vzděl. potřebami, jazykové chvilky

 

8.30 – 8.50                    Tělovýchovná chvilka, hygiena

 

8.50 – 9.15                    Přesnídávka

 

9.15 – 9.35                    Didakticky cílené činnosti

                                        (záměrné i spontánní učení ve skupinách)

 

9.35 – 11.35                         Příprava a pobyt venku

 

11.35 – 12.35                      Převlékání, hygiena, oběd

 

12.35 – 14.45                       Příprava na spánek, spánek

 

14.45 – 15.15                       Oblékání, hygiena, svačina

 

15.15 – 16.45                       Odpolední zájmové činnosti dětí

                 (hry a dle zájmu dětí pokračování didakticky cílených činností)

 

2. třída

 

6.15 – 7.15                    Scházení dětí v jedné třídě

 

7.15 – 8.30                  Hry a činnost podle volby dětí, smyslové hry,

                             individuální péče se spec. vzděl. potřebami, jazykové chvilky

 

8.30 – 9.00                        Tělovýchovná chvilka, hygiena

 

9.00 – 9.15                        Přesnídávka

 

9.15 – 9.45                         Didakticky cílené činnosti

                                        (záměrné i spontánní učení ve skupinách)

 

9.45 – 11.45                        Příprava a pobyt venku

 

11.45 – 12.45                      Převlékání, hygiena, oběd

 

12.45 – 14.30                       Příprava na spánek, spánek

 

14.30 – 15.00                       Oblékání, hygiena, svačina

 

15.00 – 16.45                       Odpolední zájmové činnosti dětí

 
Powered by Ondřej Šmejkal 2006