Mateřská škola Řitka

Vítáme Vás na stránkách naší školičky, napište nám >>> Návštěvní kniha

Poplatky

Úplata za vzdělání 400,-
U dětí s docházkou omezenou na 4 hod. denně z důvodu pobírání rodičovského příspěvku je úplata ve výši 260,- Kč / měsíc.
Ve třetím ročníku mateřské školy se vzdělávání poskytuje bezúplatně.
Poplatky jsou hrazeny v hotovosti u vedoucí školní jídelny.

Provozní řád školní jídelny

Adresa školy: Mateřská škola Řitka, okres Praha-západ, U Školky 140, 252 03 Řitka

Telefon: 318 592 139 – MŠ, 318 592 904 – ŠJ

Fax: 318 592 139

Vedení:       vedoucí ŠJ                                                                   Jiřina Bartůňková

                     pokladní ŠJ                                                                 Jiřina Bartůňková

                     vedoucí kuchařka                                                        Renata Dolejšová

1) Zásady provozu

Provoz ŠJ se řídí vyhláškou o školním stravování č. 107/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů a hygienickými předpisy. Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných potravin.

Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici v kanceláři školní jídelny.

Strávník má nárok na oběd, jen pokud má obědy předem zaplacené.

Nesnědené jídlo strávník musí vrátit společně s použitým nádobím na určené místo

2) Provoz ŠJ

Pracovní doba                                                                                    6:00 – 17:00

Výdejní doba          pro děti a zaměstnance MŠ                             12:00 – 12:30

    obědů                  pro děti ZŠ Líšnice                                         12:30 – 13:30

                                 pro odběr do termoportů                               11:30 – 11:40 (doporučená)

poznámka: je zakázán odběr do skleněných nádob

Dozor ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci školy! Viz rozvrh dozorů ve školní jídelně.

3) Výše stravného

Výše stravného v základních kategoriích činí:

děti ZŠ do 10 let                                                                               Kč 22,-

děti ZŠ nad 10 let                                                                              Kč 24,-

děti MŠ do 6 let              přesnídávka                                                8,-

                                          oběd                                                         Kč 18,-    celkem Kč 32,- / 1 den

                                          svačina                                                      6,-

                                          (v tom nápoje                                           2,-)

děti MŠ nad 6 let            přesnídávka                                                8,-

                                          oběd                                                         Kč 20,-    celkem Kč 34,- / 1 den

                                          svačina                                                      6,-

                                          (v tom nápoje                                           2,-)

4) Placení stravného

Placení se provádí hotově u vedoucí školní jídelny v kanceláři ŠJ do 15. dne příslušného měsíce.

5) Přihlášky ke stravování

Podávají se osobně v kanceláři školní jídelny denně od 8:00 do 17:00 hodin

6) Odhlášky ze stravování

Na přechodnou dobu se provádí v kanceláři ŠJ osobně či telefonicky na čísle 318 592 904, každý pracovní den v době od 6:15 do 16:45 hodin, nejpozději však do 15:00 hodin je nutné odhlásit oběd pro následující den.

Trvale osobně v kanceláři na vnitřních tiskopisech.

Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi účtován!

7) Vyúčtování na konci školního roku

Bude provedeno u každého strávníka na základě jeho pokynů s těmito možnostmi:

a) nechat na kontě zůstatek pro příští školní rok

b) převést zůstatek na konto sourozence

c) vyzvednutí zůstatku v hotovosti v dohodnutém termínu

8) Doba prázdnin, případně mimořádného ředitelského volna

V těchto dnech jídelna nevaří a každý strávník je automaticky odhlášen. O termínech budou strávníci s předstihem informováni.

9) Jídelní lístek

Na každý týden je vyvěšen na nástěnce v chodbě MŠ, pro ZŠ Líšnice je vyvěšen v jídelně v suterénu.

10) Dotazy, připomínky

Dotazy, připomínky, případné problémy řešte ihned přímo v kanceláři ŠJ s paní vedoucí.

 

                                                                                            Jiřina Bartůňková - vedoucí školní jídelny

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                           

 
Powered by Ondřej Šmejkal 2006