Mateřská škola Řitka

Vítáme Vás na stránkách naší školičky, napište nám >>> Návštěvní kniha

Zprávičky z naší školičky

Hrajeme si na reportéry v Človíčkově

Víte, jak se ve školce učíme?
Ve velké třídě si celý rok hrajeme s Človíčkem, a protože k nám zavítal z pravěku a teprve objevuje okolní svět, máme ho co učit!
V měsíci únoru si hrajeme na téma: Čím budeš Človíčku, až vyrosteš?
Celý dlouhý týden jsme si povídali jen o profesích. Nejdříve jsme společně vzpomínali, jaké má maminka a tatínek zaměstnání, potom jsme hovořili o profesích obecně- poznávání na obrázku, hádanky typu: „ Kdo spravuje střechu? Kdo peče chleba?“
Druhý den navštívila třídu paní reportérka (učitelka), děti se musely do mikrofonu představit a odpovídat na otázky:
„ Čím chceš být, až vyrosteš? A proč?“
Třetí den jsme si dávali s Človíčkem hádanky. Hra na pravdu – ANO x NE - děti velmi zaujala a Človíčkem se nedaly ošidit a že se o to snažil …. např. Kuchař staví dům!
Čtvrtý den jsme hráli pantomimu – vybrané dítě předvádělo profese pohybem a ostatní kamarádi hádali, co to je a napodobovali jej. To jsme se společně nasmáli.
A konečně pátý den dostaly děti za úkol nakreslit Človíčkovi povolání, které se jim nejvíce líbí.Však také Človíček dětem za hezké obrázky poděkoval.
Vidíte, ani jsme se nestačili celý týden v Človíčkově nudit a ještě jsme si užili spoustu zábavy a legrace.
  
 
 
Profese očima dětí:
 
číšník - barník
horník - uhlík,uhlář
hrnčíř - pan hrnec
pokrývač - střešník, střechař
švec - botník
 
Nejhezčí odpovědi na otázku: „Čím budeš, až vyrosteš a proč ?“
„Vědcem, protože mě zajímají lektvary, elektrika a takové věci…..“
„ Já budu pracovatel…..“
„Pilotem, protože chci vozit lidi do Egypta.“
„Budu chodit do práce, vydělávat penízky, abych si mohl kupovat různý věci, který bych chtěl.“
„Motorkářem, abych mohl jezdit na motorce do Egypta.“
 
Ani malá třída nezahálela……
 
Dům staví „betovník.“
Oblečení šije paní „ oblečinka.“
„ Malovač“ maluje.
A nejhezčí na konec : „Co se dává do pece? Děti !!
 
 
Za kolektiv MŠ Řitka  napsala Naďa Fausová
Žádné komentáře
 
Powered by Ondřej Šmejkal 2006